واژه نامه

شهریور ۶, ۱۳۹۶

شطرنجی شدن تصویر / Pixelation

به حالت شطرنجی در یک تصویر، بیت مپ گفته میشود که ناشی از کم بودن تعداد پیکسل در سطوح مورد...
بیشتر !
شهریور ۶, ۱۳۹۶

سختی کربن / Carbon hardness

سختی کربن تعیین کننده چسبندگی اسید در محلول مرطوب کننده است.نامتعادل بودن درجه سختی اضافه محلول را می توان با...
بیشتر !
شهریور ۶, ۱۳۹۶

خط زنی / Creasing

در هنگام تا کردن مقوا و یا کاغذ های ضخیم ، باید قبل از تا کردن ، محل های تا...
بیشتر !
شهریور ۶, ۱۳۹۶

داغی / Torridness

  روشی است برای ایجاد نقش و طرح ، بر روی محصولات چاپی ،مانند جلدهای لوکس که با حرارت و...
بیشتر !
شهریور ۶, ۱۳۹۶

جا ناخنی / Cover fold

جاناخنی و یا تای جلد، قسمت مشخصی از جلد کتاب در کنار عطف است ، که جدای از ایجادزیبایی بصری...
بیشتر !
مرداد ۱۸, ۱۳۹۶

جلد سازی | Case making

جلد سازی | Case making جلد کتاب از جنس گالینگور ویا پارچه ،که به اندازه مورد نظر بریده شده تهیه...
بیشتر !
مرداد ۱۰, ۱۳۹۶

پودر پاش | Powder Spray

پودر پاش | Powder Spray درقسمت خروجی برخی از دستگاه ها ، سیستم پودر پاشی تعبیه شده است ،که باعث...
بیشتر !
مرداد ۱۰, ۱۳۹۶

صحافی ته چسب با برش کامل عطف | Perfect, or adhesive binding

صحافی ته چسب با برش کامل عطف | Perfect, or adhesive binding برای صحافی کتاب و مجلات ضخیم و پر حجم...
بیشتر !
مرداد ۹, ۱۳۹۶

تیکسوتراپیک | Tixo Tropic

تیکسوتراپیک | Tixo Tropic تیکسوتراپیک یکی از خواص سیالیت مرکبهای افست و لترپرس است. به این معنی است که وقتی شدت...
بیشتر !
مرداد ۹, ۱۳۹۶

تای شمشیری | Knife Fold

تای شمشیری | Knife Fold در این روش فرم چاپی از جهت طولی در زیر تیغه تاکن قرار می گیرد....
بیشتر !
مرداد ۹, ۱۳۹۶

پیچازی | Moire effect

پیچازی | Moire effect از روی هم قرارگرفتن دو شبکه هافتن یکسان، شکل های منظم و تکرار شونده ای حاصل...
بیشتر !
مرداد ۹, ۱۳۹۶

پوسته شدن | Chalking

پوسته شدن | پخش شدن مرکب بر روی کاغذ | Chalking این حالت معمولا در چاپ لترپرس و افست رخ...
بیشتر !