کاغذ ها و اندازه آن ها

کاغذ ها

اندازه تمامی کاغذ ها به تفکیک

سازمان جهانی استاندارد (ISO) استانداری را برای اندازه کاغذ ها در سه سری A، B و C معرفی کرده است. این استاندارد به استاندارد ISO 216 معروف است.

بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران از این استاندارد استفاده می کنند.

هر یک از این سری ها از صفر تا ده شماره گذاری می شوند. به عنوان مثال A0, A1, A2, A3, A4, A5,. که معروف ترین های آنها هم که همه می شناسند و با آن سر کار دارند اندازه های A3, A4 و A5 می باشد.

این اندازه ها با هم رابطه ۱:۲(۱/۲) دارند. یعنی عرض یک استاندارد، ارتفاع استاندارد بعدی می شود. و ارتفاع آن بر دو تقسیم می شود و عرض اندازه بعدی را تشکیل می دهد. برای بهتر متوجه شدن به مثال زیر توجه کنید.

اندازه کاغذ A3: 297 * 420

اندازه کاغذ A4: 210 * 297

عرض کاغذ A3 برابر با ۲۹۷ میلیمتر است. این اندازه برای با ارتفاع کاغذ A4 می باشد. و ارتفاع کاغذ A3 برابر با ۴۲۰ میلیمتر می باشد که اگر آن را بر دو تقسیم کنیم مقدار ۲۱۰ بدست می آید و این مقدار برابر با عرض کاغذ A4 می باشد.

البته رابطه اندازه کاغذ ها چندان مهم نیست. آنچه اهمیت دارد کاربرد آنهاست. به عنوان مثال اندازه کاغذ A4 بیشتر برای نامه نگاری و جزوات استفاده می شود و یا از A3 برای تهیه نقشه ساختمانی استفاده می کنند.

برای نامه ها و متن های کوتاه از A5 استفاده می شود و برای چاپ کتاب معمولا از اندازه B5 استفاده می کنند. سری C هم اندازه پاکت نامه ها را مشخص می کند.

در زیر جداول و شکل اندازه کاغذ ها در سری های A,B و C بر اساس میلیمتر، سانتیمتر و اینچ نشان داده شده است:

اندازه کاغذهای پر کاربرد:

اندازه

میلیمتر

(mm)

سانتیمتر

(cm)

اینچ

(inch)

A5

۲۱۰*۱۴۸

۲۱*۱۴٫۸

۸٫۳*۵٫۸

A4

۲۹۷*۲۱۰

۲۹٫۷*۲۱

۱۱٫۷*۸٫۳

A3

۴۲۰*۲۹۷

۴۲*۲۹٫۷

۱۶٫۵*۱۱٫۷

B5

۲۵۰*۱۷۶

۲۵*۱۷٫۶

۹٫۸*۶٫۹

 

اندازه تمامی کاغذها:

نوع کاغذ

سری A

سری B

سری C

اندازه

mm × mm

in × in

mm × mm

in × in

mm × mm

in × in

۰

۸۴۱ × ۱۱۸۹

۳۳٫۱ × ۴۶٫۸

۱۰۰۰ × ۱۴۱۴

۳۹٫۴ × ۵۵٫۷

۹۱۷ × ۱۲۹۷

۳۶٫۱ × ۵۱٫۱

۱

۵۹۴ × ۸۴۱

۲۳٫۴ × ۳۳٫۱

۷۰۷ × ۱۰۰۰

۲۷٫۸ × ۳۹٫۴

۶۴۸ × ۹۱۷

۲۵٫۵ × ۳۶٫۱

۲

۴۲۰ × ۵۹۴

۱۶٫۵ × ۲۳٫۴

۵۰۰ × ۷۰۷

۱۹٫۷ × ۲۷٫۸

۴۵۸ × ۶۴۸

۱۸٫۰ × ۲۵٫۵

۳

۲۹۷ × ۴۲۰

۱۱٫۷ × ۱۶٫۵

۳۵۳ × ۵۰۰

۱۳٫۹ × ۱۹٫۷

۳۲۴ × ۴۵۸

۱۲٫۸ × ۱۸٫۰

۴

۲۱۰ × ۲۹۷

۸٫۲۷ × ۱۱٫۷

۲۵۰ × ۳۵۳

۹٫۸۴ × ۱۳٫۹

۲۲۹ × ۳۲۴

۹٫۰۲ × ۱۲٫۸

۵

۱۴۸ × ۲۱۰

۵٫۸۳ × ۸٫۲۷

۱۷۶ × ۲۵۰

۶٫۹۳ × ۹٫۸۴

۱۶۲ × ۲۲۹

۶٫۳۸ × ۹٫۰۲

۶

۱۰۵ × ۱۴۸

۴٫۱۳ × ۵٫۸۳

۱۲۵ × ۱۷۶

۴٫۹۲ × ۶٫۹۳

۱۱۴ × ۱۶۲

۴٫۴۹ × ۶٫۳۸

۷

۷۴ × ۱۰۵

۲٫۹۱ × ۴٫۱۳

۸۸ × ۱۲۵

۳٫۴۶ × ۴٫۹۲

۸۱ × ۱۱۴

۳٫۱۹ × ۴٫۴۹

۸

۵۲ × ۷۴

۲٫۰۵ × ۲٫۹۱

۶۲ × ۸۸

۲٫۴۴ × ۳٫۴۶

۵۷ × ۸۱

۲٫۲۴ × ۳٫۱۹

۹

۳۷ × ۵۲

۱٫۴۶ × ۲٫۰۵

۴۴ × ۶۲

۱٫۷۳ × ۲٫۴۴

۴۰ × ۵۷

۱٫۵۷ × ۲٫۲۴

۱۰

۲۶ × ۳۷

۱٫۰۲ × ۱٫۴۶

۳۱ × ۴۴

۱٫۲۲ × ۱٫۷۳

۲۸ × ۴۰

۱٫۱۰ × ۱٫۵۷

سایزهای ورق سری B
سایزهای ورق سری B
سایزهای ورق سری C
سایزهای ورق سری C
سایزهای ورق سری A
سایزهای ورق سری A

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل دانلودی این مقاله 

فایل pdf دانلود این مقاله

۲ دیدگاه دربارهٔ «کاغذ ها و اندازه آن ها»

    1. با سلام
      تمامی سعی ما این است که در بخش دانشنامه و مقالات بهترین، تخصصی ترین و کامل ترین مقاله را به همراه روان ترین متن را برای شما دوستان فراهم آوریم.
      با سپاس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *